Door de koppeling van deze netwerken kunnen klanten nu gebruik maken van meer dan 80 dienstenaanbieders.

klik hier voor het persbericht