Geplande werkzaamheden       

Aard werkzaamheden
Datum_start
Tijdstip_start
Datum_Eind
Tijdstip_Eind